KAŽDÝ KROK JE PŘEDEM PROMYŠLENÝ

Marketingová strategie

Efektivní marketingová strategie je základním stavebním kamenem úspěchu každé značky. Je nutné vytvořit hodnoty, které jsou pro vaše zákazníky atraktivní a které zvýší kvalitu jejich života. Hodnoty je také potřeba komunikovat správným způsobem a na správných místech. Samozřejmostí je i zhodnocení marketingové činnosti vaší konkurence, abyste se mohli odlišit a nabídnout svým zákazníkům něco navíc.

Při tvorbě efektivní marketingové kampaně postupujeme následovně:

p

SWOT analýza

Nejprve provedeme SWOT analýzu (Strenghts- Weakness- Opportunities- Threats), díky které jasně identifikujeme, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, ale také kde můžete hledat příležitosti anebo kde naopak hrozí nějaké problémy. Díky analýze získáme cenné podklady pro vytvoření strategických cílů i strategického nasměrování.

p

Analýza konkurence

Jestliže děláme analýzu vás samotných, musíme také zanalyzovat vaši konkurenci. Detailní a hloubková analýza konkurence pomůže odhalit váš skrytý potenciál. Díky analýze budeme vědět, jak vás odlišit, abyste byli na trhu vidět a stali se výjimečnými.

p

Zaměření správné cílové skupiny

Zaměřit se na správnou cílovou skupinu je jeden z nejdůležitějších kroků marketingové strategie, který se nesmí podcenit. Pomůžeme odhalit takovou skupinu zákazníků, která je pro vaše obchody relevantní. Zaměříme pro vás cílovou skupinu podle různorodých parametrů jako jsou věk, vzdělání, bydliště a další. Nezapomínáme ani na hlubší parametry a zajímáme se o jejich zájmy a motivace.

p

Optimální mediální mix

Společnými silami pro vás vymyslíme nejideálnější a nejoptimálnější mediální mix, který vás posune zase o kousek výše. Prostřednictvím analýzy zjistíme, jaké médium jakožto nosič informací je pro vás a vaši kampaň nejrelevantnější a v jakém médiu bude kampaň co nejlépe fungovat ve váš prospěch.

p

Tvorba komunikace

Na závěr dáme všichni hlavy dohromady a vytvoříme pro vás sdělení, které zaujme vaše potenciální zákazníky. Jsme velice kreativní, intuitivní a flexibilní, což nám umožňuje se snadno a rychle naladit na tone of voice vaší značky. Dbáme na to, aby byla vzniklá komunikace vždy srozumitelná, jasná a hodnotná. Umíme připravit seriózní komunikaci, ale také vtipnou a zábavnou.

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?