PŘÍPADOVÁ STUDIE

Ducati

Podporujeme neustálý růst značky na českém trhu pomocí promyšlené online mediální kampaně.

Výchozí situace

Naše řešení

Výsledek

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie