Fenix

FENIX je český výrobce elektrických topných systémů s více jak 20 letou zkušeností. Je jedním z největších evropských výrobců – své produkty vyváží již do více než 70 zemí. Cílem společnosti bylo zvýšit povědomí u veřejnosti o výhodách elektrických topných systémů a odbourávat často negativní představy o tomto způsobu vytápění. Z toho důvodu firma hledala partnera, který by ji pomohl s koncepčním online marketingem a dlouhodobou komunikační kampaní. Navrhli jsme promyšlený a ucelený online systém, který zahrnuje PPC kampaně ve vyhledávání, SEO i podporu brandu. Realizujeme také RTB kampaně zaměřené na podporu brandu i konkrétních produktů. Pro dlouhodobý cíl, tedy zvýšení povědomí u veřejnosti o výhodách elektrických topných systémů, jsme navrhli strategii komunikace, která má základ v obsahovém marketingu. Definovali jsme si cílové skupiny, témata a média a na základě redakčního plánu. Připravujeme a umisťujeme články a další obsahové materiály, které nenásilnou formou přináší žádoucí informace cílovým skupinám.