PŘÍPADOVÁ STUDIE

Fenix

Pomoc s online marketingovou a PR komunikací od strategického plánování kampaní až po PPC. Podívejte se na případovou studii.

Výchozí situace

FENIX je český výrobce elektrických topných systémů s více jak 20 letou zkušeností. Je jedním z největších evropských výrobců – své produkty vyváží již do více než 70 zemí.
Cílem společnosti bylo zvýšit povědomí u veřejnosti o výhodách elektrických topných systémů a odbourávat často negativní představy o tomto způsobu vytápění.
Z toho důvodu firma hledala partnera, který by ji pomohl s koncepčním online marketingem a dlouhodobou komunikační kampaní.

Naše řešení

V prvním kroku jsme analyzovali dosavadní marketingové výstupy a materiály firmy a existující kampaně. Firma využívala pouze velmi omezené spektrum marketingových aktivit, z nichž byla většina zaměřená na podporu obchodu.

Navrhli jsme promyšlený a ucelený online systém, který zahrnuje PPC kampaně ve vyhledávání, SEO i podporu brandu.


Jako první krok jsme udělali revizi PPC kampaní a navrhli opatření pro zvýšení jejich výkonu, abychom efektivně využili přidělený rozpočet na tento způsob propagace.

Realizovali jsme také RTB kampaně zaměřené na podporu brandu i konkrétních produktů. Kampaně byly zacíleny na klíčová slova (elektrické vytápění, podlahové topení, sálavé vytápění, stropní vytápění,…), na témata (vytápění rodinného domu, stavba, rekonstrukce, podlahové topení,…) či zájmy (stavba, rekonstrukce, bydlení). Tato kampaň přinesla zásah napříč všemi velkými médii a byla dobře viditelná díky využití moderních formátů. Garantovali jsme minimálně 2 miliony zobrazení.

Pro dlouhodobý cíl, tedy zvýšení povědomí u veřejnosti o výhodách elektrických topných systémů, jsme navrhli strategii komunikace, která má základ v obsahovém marketingu. Definovali jsme si cílové skupiny, témata a média a na základě redakčního plánu. Připravujeme a umisťujeme články a další obsahové materiály, které nenásilnou formou přináší žádoucí informace cílovým skupinám. 

Články jsou publikovány jak v oborových médiích tak v obecných médiích s vysokou návštěvností. Mezi nejčtenější články patří například “Princip sálavého vytápění”, “Elektrické vytápění vhodné i pro panelové domy” či “Podlahové topení svépomocí: instalace topných kabelů a rohoží”. Celková čtenost článků dosahuje desítek tisíc uživatelů. Články mají dopad také na viditelnost značky Fenix ve vyhledávačích, neboť se umisťují vysoko ve výsledcích vyhledávání.

 

Jedním z výstupů naší spolupráce byla také kampaň týkající se  bateriových úložišť. Cílem bylo představit nový energetický koncept Fenixu a jeho výhody a podpořit elektrické vytápění po změně legislativy (vyšší nároky na energetickou náročnost budov, které znevýhodňují elektřinu).

Kampaň jsme realizovali formou článků na Deník.cz a iDNES.cz. Články byly promovány přímo na homepage těchto prestižních zpravodajských serverů. Celková čtenost obou článků dosáhla skoro 13 tisíc reálných uživatelů.

 

Výsledek

Společnost FENIX neustále roste, stejně tak se zvyšuje poptávka po jejich produktech. Produkty firmy nakupují přímo koncoví uživatelé a také jsou velmi často doporučované montážními firmami.

Mám-li něco u KEY ADVANTAGE vyzvednout, tak je to nejen velmi korektní a přátelský přístup, ale zejména nasazení, s jakým celý tým pracuje. Je vidět, že je tato práce baví a viditelně je těší, je-li jimi navržená kampaň úspěšná a pro klienta přínosná.

Miroslav Petr

vedoucí tuzemského prodeje

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie