PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nintendo

Mezinárodní kampaň pro desítky milionů lidí ve čtyřech zemích za použití špičkových technologií a nových platforem.

Výchozí situace

Naše řešení

Výsledek

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie