PŘÍPADOVÁ STUDIE

Stavona

Tvoříme kreativní koncept pro aktuální sezónu včetně návrhu a realizace on-line kampaní.

Výchozí situace

Naše řešení

Výsledek

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie