MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

WEB 2.0

Hledáte konkrétní pojem?

Pojem WEB 2.0 označuje takzvanou novou generaci webu, tedy takové služby internetu, které jsou pro momentální vývojovou etapu webu typické.

Termín WEB 2.0 se u nás používá cca od roku 2004. Ve světě jej poprvé použila Darcy DiNucci už roku 1999 pro web, který se tehdy začínal vyvíjet a přicházet.

Základní charakteristikou pro WEB 2.0 je interaktivita, výborným příkladem jsou tedy sociální sítěblogy, Ajax, RSS a tak dále. Zastřešujícími servery pro WEB 2.0 jsou například YouTube, Wikipedia, MySpace, Facebook a tak dále.

Základní charakteristické rysy pro WEB 2.0

  • organizovaný a roztříděný obsah
  • propracovaná hyperlinková struktura
  • interaktivní otevřená komunikace, sdílení informací
  • uživatelé se podílejí na tvorbě obsahu
  • webové stránky jsou zdrojem informací
  • decentralizace autorit