PŘÍPADOVÁ STUDIE

Coca Cola

Mediální podpora školského fotbal cup efektivně zacílena v rámci sociálních sítí, on-line médií a outdooru, je pro nás hračka.

Výchozí situace

Naše řešení

Výsledek

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie