PŘÍPADOVÁ STUDIE

Tondach

Chcete vědět, jak dlouhodobě pečujeme o velkou značku a co vše spolupráce obnáší? Podívejte se na případovou studii.

Výchozí situace

Značka Tondach je dlouhodobou jedničkou na trhu střešní krytiny a největší výrobce pálených střešních krytin v České republice. 

Má však velkou konkurenci, zejména ze strany výrobců plechové a betonové krytiny a producentů z Německa a Polska.

Společnost proto potřebovala navrhnout a realizovat komplexní marketingovou kampaň, která by ji udržela na první příčce v myslích a preferencích zákazníků i obchodních partnerů a díky tomu upevnila svoje postavení na trhu. 

 

Naše řešení

Na začátku spolupráce jsme udělali podrobný marketingový audit, který odhalil úzká místa současného marketingu společnosti i příležitosti, které by se daly využít. Identifikovali jsme  hlavní problémy a navrhli desítky nápadů na vylepšení celkového marketingu.

Z analýzy vyplynuly například tyto skutečnosti:

  • bannerové online kampaně měly malý počet zobrazení a nízký počet prokliků. PPC kampaně byly nevyvážené a na webu navíc nebylo nastaveno sbírání kontaktů,
  • reklama v rádiu využívala zbytečně dlouhých spotů s malým počtem opakování,
  • značka nevyužívala reklamu v televizi,
  • v printových médiích se značka orientovala pouze na grafická sdělení a nevyužívala obsahové materiály.

Společnosti jsme poskytli kompletní podporu ve všech těchto oblastech a v krátkém čase se projevily změny a výsledky naší práce. Při zachování stejného marketingového rozpočtu jsme dosáhli:

 

  • o 30 milionů více zobrazení online reklamy a díky tomu 30% nárůst přístupů na web,
  • sbírání kontaktů na webu a následné práce s nimi,
  • zavedení nových prvků online kampaně, například kontextové reklamy a remarketingu,
  • rádiové spoty jsme zkrátili na 15 sekund a tím jsme docílili daleko větší zásah cílové skupiny,
  • sponzoring počasí na televizních stanicích Nova, Prima a Česká televize,
  • zásadní navýšení článků v tiskovinách.

 

Výsledek

Značka Tondach posílila svou pozici na trhu a podle spotřebitelských průzkumů je dlouhodobě první volbou zákazníků, což se projevilo i na ekonomických výsledcích společnosti.

S agenturou KEY ADVANTAGE spolupracujeme už více než 5 let. Zpracovávají pro nás online brandové i výkonnostní kampaně. Na základě zadání jsou schopni naplánovat, realizovat a vyhodnotit celou kampaň. Oceňuji zejména výkon, který jsou schopni zajistit, samostatnost a neustálou inovaci.

Tomáš Pospíšil

Digital Marketing Specialist, Tondach

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie