PŘÍPADOVÁ STUDIE

Wienerberger

Realizujeme TV kampaně a podporujeme komunikaci na Facebooku.

Výchozí situace

Naše řešení

Výsledek

Zaujali jsme vás a chcete se nás na něco zeptat?

Další případové studie