MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

ABCDE klasifikace

ABCDE klasifikace je socioekonomická klasifikace, která populaci rozděluje do skupin podle sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které daná osoba hospodaří. Členové domácnosti jsou zařazeni podle postavení hlavy domácnosti.

Dělení ABCDE klasifikace

Podle ABCDE klasifikace se jednotlivé skupiny označují písmeny A až E. Skupinu A tvoří top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním, B střední management. Skupina se dělí na C1, což jsou nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci firem, a C2, kterou tvoří kvalifikovaní dělníci a nemanuální pracovníci.

Do skupiny D se řadí kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo na manažerských postech. Ve skupině E jsou málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství.

ABCDE klasifikace se využívá v marketingu pro označení cílových skupin, například Dospělí 30-45 ABC.

Hledáte konkrétní pojem?