MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Adman

Adman je prestižní ocenění, které je udělováno významným osobnostem za celoživotní přínos české reklamě.

Ocenění Adman se neuděluje každoročně

O udělení titulu Adman rozhoduje prezidium Asociace reklamních agentur (AKA) a návrh musí získat podporu alespoň dvou třetin všech jeho členů. Vyhlašuje se v rámci každoročního galavečera Effie, avšak neuděluje se každý rok. Pocta Adman byla udělena poprvé v roce 2004, kdy ocenění získal Jiří Mikeš. Poté ji získali ještě Josef Havelka (2005), Marek Šebesťák (2006), Evžen Hart (2009) a Vladimír Zeman (2011).

Poctu symbolizují zlaté manžetové knoflíčky, na nichž je vyryto písmeno A.

Hledáte konkrétní pojem?