MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ads Creative Studio

Ads Creative Studio je nástroj od společnosti Google, který slouží k vytváření, správě a optimalizaci reklamních kreativ. Tato platforma umožňuje inzerentům a kreativcům vytvářet atraktivní a poutavé reklamy, které mohou zlepšit výsledky jejich reklamních kampaní. Ads Creative Studio podporuje vytváření různých formátů reklam, včetně videí, interaktivních bannerů, rich media a dalších.

Ads Creative Studio je navrženo tak, aby usnadnilo proces vytváření reklam. Uživatelé mohou využít širokou škálu nástrojů a funkcí, jako jsou šablony, nástroje pro úpravy, možnosti pro testování a měření výkonu a další. Toto umožňuje inzerentům a kreativcům experimentovat s různými koncepty a designy, a tak vytvářet reklamy, které jsou nejen vizuálně atraktivní, ale také efektivní v dosahování jejich cílů.

Kromě nástrojů pro vytváření reklam nabízí Ads Creative Studio také funkcionalitu pro správu a optimalizaci reklamních kreativ. Uživatelé mohou sledovat výkon svých reklam, provádět A/B testování a provádět úpravy v reálném čase na základě shromážděných dat.  Navíc, díky integraci s ostatními produkty Google, mohou uživatelé snadno přepínat mezi různými platformami a službami v rámci Google Marketing Platform, a tak efektivněji spravovat své reklamní kampaně.

Hledáte konkrétní pojem?