MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Aftershot

Aftershot je dodatečný obraz televizního spotu, který se objeví vždy až po zdánlivém konci reklamy. Když skončí závěrečná část spotu (packshot), obraz i zvuk na kratičký okamžik zcela ustanou , a poté se odehraje krátké doplnění v podobě aftershotu. Obvykle trvá v rozmezí od dvou do pěti sekund. Aftershot ve spotu slouží buď jako posílení celkové pointy reklamního sdělení nebo jako vtipné odlehčení.

Aftershot – příklad

Příkladem použití aftershotu může být reklamní spot banky, ve kterém vystupují dva bankovní poradci a vyskakující pes sloužící jako obrazné znázornění regulovatelnosti půjčky. Poslechne na slovo, sníží se, zvýší se. Reklama se závěrečnou znělkou končí. V doplňujícím aftershotu se pak trojice protagonistů v krátkém obraze znovu objevuje. Pes bankéřům s vlajícím vodítkem utíká. Aftershotem je tak k reklamnímu sdělení přidán komický prvek, který má diváka zaujmout.

Hledáte konkrétní pojem?