MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Agenturní provize

Agenturní provize je poplatek, který platí média agenturám za zprostředkování mediálního provozu. Zpravidla jde o 15%.

Agenturní provize a práce mediální agentury

Za co se agenturní provize platí? Mediální agentury mají na starost mediální kampaně a fungují jako prostředník mezi firmou, která reklamu zadává a médii, ve kterých je reklama zveřejněna. Mediální agentura zkoumá cílové skupiny a vyhodnocuje například vhodný vysílací čas či inzerci v konkrétním typu tisku podle publika.

Mediální agentura má tedy povědomí o chování diváků či čtenářů, díky čemuž dokáže reklamu dobře zacílit na požadovanou cílovou skupinu. Mediální agentury mají přehled mimo jiné o tom, která skupina diváků sleduje televizi v hlavním vysílacím čase, nebo kdo nejčastěji kupuje konkrétní magazín.

Agenturní provize už ovšem v současnosti neplní svou původní funkci, a tak některé společnosti od agenturních provizí upouštějí. Například v roce 2015 agenturní provize zrušila společnost Bigmedia, která je nejsilnějším prodejcem venkovní reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?