MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

AIDA (AIDYA, AIDAS)

AIDA je zkratka pro účinný model stupňového působení propagace složený ze čtyř fází (podle jednotlivých písmen), který se užívá při tvorbě marketingové strategie. Jedná se o jednoduchou, leč uznávanou koncepci o působení reklamy na zákazníka.

  • A – Attention (pozornost)
  • I – Interest (zájem)
  • D – Desire (přání, touha)
  • A – Action (akce)

Podle této marketingové teorie je prvním úkolem prodávajícího upoutat pozornost klienta. Na poli on-line marketingu jde například o vhodně zvolený titulek, údernou PPC kampaň či jinou reklamní činnost. Dále je třeba v klientovi vyvolat zájem a touhu získat více informací o produktu či nabízených službách.

Třetí fáze AIDA je vyvolání touhy nebo přání vlastnit produkt. V této fázi je nutné klienta přesvědčit, že váš produkt opravdu potřebuje a musí ho mít (např. použitím pozitivních emocí). Závěrečnou fází působení reklamy je akce, kdy si zákazník produkt nebo službu koupí či objedná.

AIDA a její modifikace

Na poli marketingových strategií se také objevuje několik modifikací modelu AIDA. Mezi nejznámější patří model AIDAS, kdy se za poslední fázi působení propagace přidává S jako „satisfaction“ (uspokojení). Jedná se o stav, kterého chce dosáhnout každá firma – klient je spokojen, opakovaně se vrací a produkt doporučuje ostatním.

Existuje také model AIDYA, který ještě před závěrečnou akcí zákazníka přidává fázi nazvanou jako „yes“ (ano). Jde o pozitivní rozhodnutí o nákupu propagovaného zboží či služeb.

V současné době, v níž dominují elektronická média a on-line komunikace, se AIDA využívá pro internetové reklamní kampaně či copywriting.

Hledáte konkrétní pojem?