MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

AIDA (AIDYA, AIDAS)

Hledáte konkrétní pojem?

AIDA je zkratka pro účinný model stupňového působení propagace složený ze čtyř fází (podle jednotlivých písmen), který se užívá při tvorbě marketingové strategie. Jedná se o jednoduchou, leč uznávanou koncepci o působení reklamy na zákazníka.

  • A – Attention (pozornost)
  • I – Interest (zájem)
  • D – Desire (přání, touha)
  • A – Action (akce)

Podle této marketingové teorie je prvním úkolem prodávajícího upoutat pozornost klienta. Na poli on-line marketingu jde například o vhodně zvolený titulek, údernou PPC kampaň či jinou reklamní činnost. Dále je třeba v klientovi vyvolat zájem a touhu získat více informací o produktu či nabízených službách.

Třetí fáze AIDA je vyvolání touhy nebo přání vlastnit produkt. V této fázi je nutné klienta přesvědčit, že váš produkt opravdu potřebuje a musí ho mít (např. použitím pozitivních emocí). Závěrečnou fází působení reklamy je akce, kdy si zákazník produkt nebo službu koupí či objedná.

AIDA a její modifikace

Na poli marketingových strategií se také objevuje několik modifikací modelu AIDA. Mezi nejznámější patří model AIDAS, kdy se za poslední fázi působení propagace přidává S jako „satisfaction“ (uspokojení). Jedná se o stav, kterého chce dosáhnout každá firma – klient je spokojen, opakovaně se vrací a produkt doporučuje ostatním.

Existuje také model AIDYA, který ještě před závěrečnou akcí zákazníka přidává fázi nazvanou jako „yes“ (ano). Jde o pozitivní rozhodnutí o nákupu propagovaného zboží či služeb.

V současné době, v níž dominují elektronická média a on-line komunikace, se AIDA využívá pro internetové reklamní kampaně či copywriting.