MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

AKA – Asociace komunikačních agentur

Zkratka AKA se používá pro označení Asociace komunikačních agentur. AKA je zájmová profesní organizace, která sdružuje přední reklamní, marketingové a mediální agentury. Členství v AKA je založeno na výběrovém charakteru a je podmíněno splněním kvalitativních i kvantitativních kritérií.

Asociace komunikačních agentur vznikla v roce 1992, tehdy však ještě užívala jiná název Asociace reklamních agentur (ARA). K přejmenování na AKA došlo v roce 2001. V současnosti má AKA zhruba 60-70 členů, mezi něž patří velké nadnárodní agentury vlastněné zahraničním kapitálem a velké i střední agentury české.

Jaké má Asociace komunikačních agentur cíle?

Posláním Asociace komunikačních agentur je hájit svobodu pro šíření a soutěž komerčních projektů, které jsou významným impulsem tržní ekonomiky, přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělávání v daném oboru, vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé své šíři a podporovat respektování zásad etického kodexu i dobrovolné samoregulace komerční komunikace.

Alternativní asociací vzhledem k AKA je AČRA MK, která sdružuje spíše menší domácí agentury.

Hledáte konkrétní pojem?