MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ambient marketing

Ambient marketing je originální a netradiční forma reklamy. Jde o formu tzv. guerilla marketingu, který nevyužívá klasické reklamní prostory, ale spíše venkovní prostředí či běžné předměty, jako jsou odpadkové koše, dopravní zastávky nebo třeba pisoáry.

Pod pojmem ambient marketing se skrývá reklama, která upoutá pozornost, pobaví, je nápaditá. Je to zvláštní reklamní formát, který slouží k oslovení především mladší věkové skupiny.

Ambient marketing v praxi

Jde například o nápaditě pomalované odpadkové koše do podoby krabičky cigaret, nápaditě využitá zastávka, vtipná reklama uvnitř pisoáru nebo třeba polepené sedačky v MHD nějakým trefným motivem. Ambient marketing není jen způsob propagace značek a produktů, ale často se využívá i k upozornění na problémy životního prostředí, kterými je například plýtvání vodou či papírem.

Hledáte konkrétní pojem?