MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Analýza dat

Analýza dat

Analýza dat je proces systematického zkoumání, interpretace a modelování dat s cílem získat užitečné informace, identifikovat vzory, odhalit trendy a přijímat informovaná rozhodnutí. Tato analytická činnost zahrnuje různé metody a techniky, od statistických a matematických postupů až pokročilé modelování a strojové učení. Specialista pověření analýzou dat se nazývá datový analytik. Analýza a interpretace dat je zároveň neodmyslitelnou vědomostí téměř v každém oboru.

Hledáte konkrétní pojem?