MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Analýza konkurence

Analýza konkurence

Analýza konkurence je proces shromažďování a analýzy informací o konkurenčních firmách a jejich produktech nebo službách. Cílem analýzy konkurence je poskytnout společnosti informace, které potřebuje k tomu, aby mohla lépe porozumět svému postavení na trhu a učinit informovaná rozhodnutí o marketingu svých produktů nebo služeb.

Mezi hlavní prvky analýzy konkurence patří:

  • Identifikace konkrétních konkurentů – Kto jsou, jaké jsou jejich služby, jaký mají podíl na trhu
  • Analýza silných a slabých stránek – V čem jsme nebo můžeme být lepši jak konkurenční firma, a naopak v čem jsme nebo můžeme být horší jak konkurenční firma.
  • Analýza strategií konkurence – Jaké jsou marketingové strategie konkurence, jaké kanály používají, jak se snaží oslovit zákazníky, jak pečují o stávající zákazníky, jaké jsou jejich marketingové kampaně (Nápady, vizuál, cílení, cena/cenotvorba)

Analýza konkurence v zásadě vždy slouží k lepšímu porozumění svému postavení na trhu. Z toho může vyplývat:

  • Identifikace příležitostí na zvýšení podílů na trhu – Využití slabých nebo slepých míst konkurence jako příležitost k vlastnímu růstu.
  • Vytvoření unikátní nabídky hodnoty (Unique Value Proposition) – Odlišení se od konkurence v hodnotě kterou zákazníkovi vůči konkurenci firma přinese
  • Zlepšení vlastních marketingových aktivit – podle toho co u konkurence funguje nebo nefunguje může firma vlastní aktivity lépe koordinovat

Hledáte konkrétní pojem?