MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Brief

Anglické slovo brief se sice dá přeložit jako „stručně“ či „krátce“, ale tento marketingový pojem označuje zadání, které poskytuje zadavatel reklamy agentuře. Brief by měl obsahovat všechny důležité informace o produktu, marketingových cílech kampaně, rozpočtu i o zvolené cílové skupině.

Brief by měl obsahovat jen podstatné informace

Brief je tedy podkladem pro agenturu, která na jeho základě vytvoří reklamní kampaň. Proto je zapotřebí, aby zadavatel reklamy dodal agentuře opravdu klíčové a detailní informace, a ne pouze tzv. omáčku.

Pokud brief neobsahuje dost informací, na jejichž základě by agentura nebyla schopná vytvořit kvalitní kampaň, tak se znovu obrátí na klienta, aby své zadání upřesni. Setkání zadavatele reklamy a pracovníků mediální, reklamní či PR agentury se označuje jako briefing.

Chcete vypracovat profesionální reklamní kampaň na úrovni? Obraťte se na naši společnot key advantage s.r.o.! Pokud budete mít kvalitně připravený brief, uděláme vám reklamní kampaň přesně podle vašich představ.

Hledáte konkrétní pojem?