MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Channel Neutral Planning

Pojem Channel Neutral Planning se používá pro takový přístup k plánování komunikačního mixu, kdy je základem určení cílů kampaně, určení strategie, pomocí které se těchto cílů bude dosahovat, a následně teprve určení kanálů, kterými bude toto komerční sdělení šířeno k cílové skupině.

Při Channel Neutral Planning se strategie neurčuje na základě kreativity zpracovatelů reklamy, ale na základě potřeb zadavatelů.

Hledáte konkrétní pojem?