MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI) nebo také konkurenční zpravodajství je cílený, legální a etický proces sbírání, zjišťování a vyhodnocování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí i o vlastní firmě. Competitive Intelligence se využívá v různých oblastech podnikání, v mediálním prostředí jde často o systematické sledování investic do reklamy či komunikace k zákazníkům a podobně.

Competitive Intelligence pomáhá odhalit slabé stránky konkurence

Informace získané prostřednictvím competitive intelligence jsou dále uspořádány, propojeny, vyhodnoceny a analyzovány tak, aby mohly být využity ve prospěch firmy. Data mohou pomoci odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správně rozhodnutí, kterým může být firma zvýhodněna oproti konkurenci. Posbírané informace tak mohou ovlivnit rozhodnutí a fungování organizace.

Hledáte konkrétní pojem?