MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

CPT – Cost per Thousand

CPT je zkratka pro anglické sousloví Cost per Thousand, což v češtině znamená „cena za tisíc“. Jedná o způsob placení za zobrazení reklamy. Dříve se CPT užívalo především v oblasti tisku či televize, kde udává cenu za tisíc oslovených čtenářů či diváků. V současnosti se však CPT používá i na poli internetu, v tomto případě se cena počítá za tisíc zobrazení reklamy.

CPT také slouží jako porovnávací ukazatel nákladnosti reklamy v konkrétních tiskových titulech či internetových serverech. S pojmem CPT se úzce pojí také cílová skupina, na kterou je reklama zacílena. Proto je důležité při tvorbě kampaně a plánování CPT reklamy porovnávat cenu v jednotlivých médiích právě s ohledem na jednu určitou cílovou skupinu.

V současné době je CPT využívána především na internetu. V rámci reklamní kampaně si můžete zaplatit například banner, jehož cena se bude při tomto způsobu placení počítat za tisíc impresí čili zobrazení banneru. Cena se udává v jednotkách CPT a obvykle stojí od několika korun až po několik desítek korun.

CPT – příklad

Čtvercový banner na homepage webové stránky stojí 30 CPT. Homepage a banner na ní umístěný získá například 10 000 zobrazení za den. Kolik vás tedy bude stát reklama za jeden den? Výpočet je jednoduchý:

10 000 : 1000 x 30 = 300 korun/den

Při porovnávání, kolik zaplatíte za CPT v různých médiích, je důležité porovnávat pouze média jednoho typu. Nejde totiž srovnávat například zásah rozhlasového spotu a zobrazení webové stránky. To samé platí například u čtenosti barevných a černobílých tisků.

Další způsoby placení za reklamu

Hledáte konkrétní pojem?