MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Cross effect

Pojem cross effect poukazuje na fakt, kdy dojde ke vzájemnému propojení sil, a tím pádem ke zvýšení účinku.

Cross effect a reklamní kampaň

V mediální oblasti se setkáváme s názvem Media Channel Cross Effect. Toto označení se používá pro popis účinku kampaně realizované v určitém media typu na výsledky jiného media typu v kampani.

Jednoduše lze říci, že například televizní reklama pomáhá funkci rozhlasové reklamy, která zase prodlužuje účinek televizní kampaně. Jde tedy o spolupráci jednotlivých mediálních typů na prohloubení účinku reklamní kampaně.

Hledáte konkrétní pojem?