MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Crowdfounding

Crowdfunding je anglický termín označující způsob financování, při němž se peníze na projekt získávají prostřednictvím formou sbírky. Přestože je crowdfunding populární v posledních letech díky internetovým platformám, tak princip financování založený na veřejných sbírkách existuje již dlouho – známým případem v českém prostředí je například sbírka na výstavbu Národního divadla.

Crowdfunding a získání investorů

Ten, kdo chce využít crowdfunding k získání peněz na svůj projekt, musí zaujmout veřejnost na webové stránce, která k tomu poskytuje prostor. Nutností je výstižně a originálně popsat projekt či produkt (doporučuje se využití videa), cíle, plán financování a také seznam odměn pro potencionální investory.

V současnosti je totiž nejoblíbenější a nejužívanější tzv. odměnový crowfunding. Investoři za poskytnuté peníze získají odměnu podle výše investice. Kromě toho se crowfunding dělí také na benefiční (charitativní), půjčkový a podílový.

Nejznámějším zahraniční crowfundingovým serverem je Kickstarter.com, v české prostředí lze využít portály Hithit.cz, Startovac.cz nebo Penězdroj.cz.

Hledáte konkrétní pojem?