MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

DTP

DTP je zkratka anglického spojení desktop publishing, který doslova znamená publikování na psacím stole.

DTP a tvorba tištěných médií

Zkratka DTP v první řadě pojmenovává proces výroby tištěných médií pomocí počítače. Pojem se používá od 80. let 20. století, kdy se začaly více využívat počítače a vzniky sázecí programy, díky kterým počítač začal sloužit k vytváření grafické podoby novin. Jako DTP tak označujeme práci, během které grafik rozvrhne stránku (layout) a vloží do ní texty, obrázky a další grafické prvky. Výsledkem DTP nejsou jen noviny, ale i reklamní letáky, plakáty, cedule a podobně.

DTP může označovat také člověka, který se o proces stará, případně firmu či oddělení reklamní agentury, které připravuje dokumenty pro polygrafický tisk. Zároveň je DTP taky označení programu, který se k úpravě dokumentu používá.

Hledáte konkrétní pojem?