MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Efektivní frekvence

Efektivní frekvence udává počet zásahů publika reklamním sdělení, při kterém je tato reklama nejúčinnější.

Jaká by měla být efektivní frekvence?

Hodnota efektivní frekvence je pro různé reklamní kampaně různá. Záleží totiž na typu produktu, cílové skupině, situaci na trhu, období, znalosti značky, na její předchozí mediální podpoře a podobně. Pokud například chceme na trh uvést nový výrobek, navíc v silné konkurenci, budeme potřebovat více kontaktů s cílovou skupinou. Naopak pokud chceme jen průběžně podporovat prodej produktů zavedené značky, stačí nižší počet zásahů publika.

Optimální hodnotu efektivní frekvence určují mediální agentury podle svého know-how a díky nástrojům, které jim toto číslo pomohou určit. Výpočet efektivní frekvence zohledňuje marketingové, kreativní a mediální faktory i faktory značky.

Hledáte konkrétní pojem?