MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Effie

Effie je název prestižní celosvětově pořádané soutěže o nejefektivnější reklamní kampaň. Soutěž je pořádána ve více než 40 zemích na pěti kontinentech světa, kromě národních formátů se uskutečňují i nadnárodní Effie Euro a Global Effie.

Nejefektivnější reklamu posuzuje porota ve dvoukolovém rozhodování a určuje tak na základě měřitelných a prokazatelných výsledků kampaní. Hodnotí se účinnost ve vztahu k prostředkům, ale také kreativita, nápaditost a cílevědomost.

Effie a její vznik

Effie je zkratkou pro efektivnost – effectiveness. Soutěž poprvé zorganizovala v roce 1968 Americká Marketingová Asociace, o třináct let později se zavedla i v Evropě a postupně se rozšiřovala po celém světě. V České republice byla soutěž Effie poprvé pořádána v roce 1997.

Hledáte konkrétní pojem?