MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Etický kodex reklamy

Etický kodex reklamy je soubor pravidel a přijatelných norem chování subjektů působících na reklamním trhu. Etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu za účelem samoregulace reklamy v České republice. Reklama by podle kodexu měla být pravdivá, slušná a čestná a splňovat etická hlediska působení reklamy. Ačkoli není možné vymáhat dodržování kodexu soudem, je v zájmu firem – zachovávají si tak dobrou pověst a může jim to pomoci v konkurenčním boji.

Etický kodex reklamy a jeho obsah

Etický kodex reklamy nabádá k odpovědnosti vůči spotřebiteli a společnosti a říká, že reklama nesmí využívat předsudků, nesmí nabádat k násilným aktům, nesmí glorifikovat chování poškozující životní prostředí nebo zdraví spotřebitelů. Reklama podle etického kodexu nesmí šířit klamavé údaje, nesmí využívat podprahové reklamy, nesmí útočit na jiné inzerenty a snažit se jejich výrobky očernit.

My v key advantage s.r.o. víme, že reklama má své hranice. Dodržování etického kodexu reklamy nám ovšem nebrání tvořit prvotřídní reklamy a reklamní kampaně!

Hledáte konkrétní pojem?