MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Exkluzivita

Exkluzivita je širší pojem, který může mít v rámci marketingové terminologie několik významů.

1. Exkluzivita ve smyslu, že klient požaduje, aby jeho agentura nepracovala pro žádného jiného klienta ze stejného segmentu služeb či se stejným podnikatelským záměrem.

2. Exkluzivita ve smyslu, že klient požaduje, že u daného konkrétního programu se nebude objevovat jiný sponzor pocházející ze stejného segmentu služeb.

3. Exkluzivita ve smyslu výhradního zastoupení, kdy dovozce určitou značku zastupuje na českém trhu s tím, že žádný jiný dovozce tuto konkrétní značku v republice dodávat a prodávat nesmí.

Hledáte konkrétní pojem?