MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Focus group(s)

Focus group je kvalitativní výzkumná metoda získávání dat. Slouží k zjišťování postojů, názorů, mínění a motivů jednání. Metoda focus group se často používá v marketingových výzkumech například k testování účinnosti reklamy nebo ke zjištění reakce na nový produkt.

Focus groups jsou založeny na diskuzi

Jak se výše popsaná výzkumná metoda uskutečňuje? Focus groups jsou skupiny nejčastěji 6 až 10 respondentů náhodně vybraných z cílové skupiny, se kterými se prostřednictvím moderátora vede diskuze na dané téma. Obvykle trvá 1 až 2 hodiny a zadavatel má možnost sledovat diskuzi pasivně prostřednictvím kamery nebo polopropustného zrcadla.

Výstupem bývají podrobnější informace o tom, jak lidé smýšlejí o nějakém problému, jaký mají názor a co jej ovlivňuje a podobně. Při focus groups nelze zjistit kvantitativní údaje, to však ani není cílem této metody.

Hledáte konkrétní pojem?