MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Implementační plán

Implementační plán je dokument, který obsahuje podrobně rozpracované detaily o reklamní kampani. Týká se začlenění reklamy do různých typů médií.

Implementační plán pro konkrétní médium

V případě televizní reklamy jde o seznam kanálů, vysílací čas, opakování reklamy apod. V případě tisku pro změnu obsahuje implementační plán seznam titulů, termíny vydání, umístění a podobu inzerátu, náklad atd.

Implementační plán navazuje na strategický plán, který udává celkovou strategii kampaně s ohledem na cíl a role jednotlivých médií.

Hledáte konkrétní pojem?