MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Infiltration marketing

Základem infiltration marketingu (infiltračního marketingu) je napojení se do různých komunit a uživatelských skupin, v rámci kterých dochází k nenápadnému doporučování vlastních produktů a služeb. Infiltrační marketing spočívá ve vydávání se za skutečného člena dané komunity. Díky tomu si mezi ostatními uživateli získá důvěru a dokáže je přimět k využití doporučovaných služeb.

Infiltration marketing a diskuze

V oblasti online marketingu se taktika infiltračního marketingu využívá hojně na diskuzních serverech. Na nich může „falešný“ člen vyvolávat diskuzi k danému produktu, ptát se, chválit jej. Propagace produktů i služeb může být přímá i nepřímá.

Inflitrační marketing by měl být nenápadný a neagresivní. Pokud totiž uživatelé v členovi komunity odhalí marketingového pracovníka, negativní reakce může značce i uškodit. Při využívání této taktiky je tak třeba postupovat pomalu a opatrně, podílet se např. i na zapojování do diskuzí, které s produktem nesouvisí.

Hledáte konkrétní pojem?