MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Infotainment

Infotainment je neologismus složený ze dvou anglických výrazů – information a entertainment, tedy informace a zábava. Jde o médii produkovaný materiál, jehož účel je zároveň bavit a informovat. Infotainment se u diváka snaží vyvolat emoce jako jsou úžas, potěšení, rozněžnění se, zhrození se, překvapení a podobně.

Infotainmentu hojně využívají bulvární média, PR s pomocí infotainmentu dokáže lépe zasáhnout cílové skupiny. Infotainment se nejčastěji týká televize, může ale jít i rádiový, tiskový nebo internetový mediální obsah.

Infotainment a jeho historie

Infotainment se poprvé objevil v 70. letech 20. století v USA, kdy se začalo rozvíjet kabelové televizní vysílání. Typickými příklady amerických kabelových kanálů využívajících ve vysílání infotainment jsou Animal Planet a Food Network. U českých TV médií je nástup infotainmentu spjatý se zahájením komerčního vysílání, konkrétně televize Nova.

Hledáte konkrétní pojem?