MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Internetový marketing

Internetový marketing

Internetový marketing, známý také jako online marketing, zahrnuje řadu strategií a technik využívajících internet k propagaci a komunikaci marketingových cílů. Tyto metody zahrnují široké spektrum nástrojů a disciplín, od optimalizace pro vyhledávače (SEO), přes placenou reklamu na kliknutí (PPC), až po využití sociálních sítí, e-mail marketing a marketing zaměřený na obsah.

Cílem je dosáhnout angažovanosti a interakce s potenciálními zákazníky po celém světě. Internetový marketing využívá množství digitálních nástrojů a platforem pro správu a optimalizaci kampaní, včetně analytických nástrojů, klientů pro e-mailovou komunikaci, správy sociálních sítí a grafických nástrojů. Jeho hlavní výhody spočívají v rozsáhlém dosahu, s více než 5.3 miliardami uživatelů online, a schopnosti přesného měření a analýzy různých metrik. Tato analýza umožňuje efektivní optimalizaci marketingových strategií a dosahování cílů s maximální nákladovou efektivitou. Internetový marketing je navíc extrémně flexibilní, což umožňuje rychlou adaptaci a změnu taktiky v reálném čase podle aktuálních potřeb a trendů.

Někdy se internetový marketing označuje také jako elektronický marketing nebo e-marketing. Je to nepřesné, protože tento pojem zahrnuje veškeré marketingové aktivity probíhající prostřednictvím elektronických zařízení, takže internetový marketing, mobilní marketing a podobně.

Hledáte konkrétní pojem?