KEY ADVANTAGE se stala členem Asociace komunikačních agentur (AKA)

Naše agentura se stala novým členem Asociace komunikačních agentur (AKA) a potvrdila tak svou pozici mezi předními agenturami v Česku.

„Věříme v důležitost sdílení znalostí, zkušeností a inovací v rámci naší oblasti. Záleží nám na tom, aby zákazníci napříč trhem dostávali v marketingu to nejlepší a členství nám poskytuje příležitost vytvářet silné vztahy se stejně smýšlejícími profesionály, přispívat našimi poznatky a zkušenostmi a být společně s nimi v přední linii nejnovějších trendů a vývoje v marketingu a komunikaci, což se odrazí v kvalitní práci pro naše i jejich klienty”, řekl majitel a výkonný ředitel naší agentury Zdeněk Ševčík.

AKA je spolek, výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem.