MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Komunitní server

Komunitní server je označení pro web, na kterém se pravidelně schází určitá skupina lidí a vzájemně komunikuje a interaguje. Jde také o jiné označení sociálních médií. Za komunitní server tak můžeme považovat chaty a diskuzní fóra, seznamovací servery, zájmové weby, oborové sekce, ale i on-line hry a podobně. Většina obsahu komunitních serverů je tvořena jejich uživateli.

Pro komunitní server jsou charakteristické efektivní komunikaca otevřené možnosti pro určité skupiny sdružující se kolem jistého tématu, kterým umožňuje výměnu zkušeností v dané oblasti.

Komunitní server a jeho dělení

Můžeme rozlišovat makrokomunitní server, který využívá velké množství uživatelů a nemá jasně určenou tematickou oblast, a mikrokomunitní server, který naopak sdružuje skupinu uživatelů se společným znakem a má jasně danou tematickou oblast.

Hledáte konkrétní pojem?