MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Leaflet

Leaflet lze do češtiny přeložit jako reklamní leták. Jde o tištěnou publikaci, která se používá pro reklamní a marketingové účely, může být ale také informativní. Vyznačuje se tím, že mívá propracovaný design, je vytištěný barevně a ve vysoké kvalitě.

K čemu leaftet slouží?

Úkolem leafletu je propagovat produkt, službu či celou organizaci. Leaflet může být rozdáván, roznášen do poštovních schránek, umístěn ve stojanu k volnému rozebrání nebo třeba vložen do tištěného titulu. Má za cíl upoutat pozornost potenciálních zákazníků a předat jim informaci o produktu, službě či organizaci.

Můžeme se také setkat s pojmem pamphlet, který označuje vícestránkový tištěný materiál propagující produkt, služby či organizaci. Leaflet je oproti němu pouze jednostránkový.

Hledáte konkrétní pojem?