MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Long Tail

Hledáte konkrétní pojem?

Uživatelé internetových vyhledávačů vyhledávají zpravidla dva typy frází. Prvním typem jsou obecná slova, která jsou vyhledávaná ve velké míře (např. fráze ubytování, reality, dovolená…) a jsou populární, druhým typem jsou fráze méně často vyhledávané, ale specifičtější a konkrétnější (např. rodinný dům 4+1 v Praze). Právě tyto specifické méně vyhledávané fráze se v oblasti SEO a PPC označují termínem Long Tail – dlouhý chvost.

Long Tail a optimalizace

Podle Paretova pravidla tvoří až 80 % návštěvnosti z vyhledávačů uživatelé, kteří vyhledávali konkrétní specifické fráze. Obecná slova přivedou na web pouhých 20 % návštěvníků, navíc je optimalizace na taková slova nákladná a neefektivní. Proto je při optimalizaci internetových stránek a tvorbě reklamních kampaní nutné cílení nejen na obecné, hojně zastoupené fráze, ale právě na fráze Long Tail.

Optimalizace PPC kampaní i SEO optimalizace internetových stránek na Long Tail je velmi důležitá. Umožňuje totiž díky přesnému cílení dosáhnout vysokého konverzního poměru a snížit náklady za reklamu.

V naší společnosti key advantage s.r.o. pracujeme velmi účinně s Long Tail při SEO optimalizaci i realizaci PPC kampaní, a dokážeme tak vytvořit efektivní řešení s vysokým konverzním poměrem.