MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace je proces vytváření, sdílení a výměny informací mezi organizací a její cílovou skupinou zákazníků. Tato komunikace je klíčovým prvkem v rámci celkového marketingového mixu a zahrnuje různé nástroje a kanály pro dosažení publika s konkrétním záměrem. Cílem je vytvořit a udržet konzistentní obraz značky, vytvářet poptávku a podporovat prodej a loajalitu zákazníků.

Typickými klíčové prvky marketingové komunikace jsou:

  • Reklama
  • Prodejní propagace
  • Osobní prodej
  • Public Relations
  • Přimý marketing
  • Digitální a online marketing
  • Event marketing

Hledáte konkrétní pojem?