MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový mix 4P

Termín 4P označuje čtyři složky marketingového mixu, které vycházejí z tradičních marketingových teorií. 4P jsou hlavní nástroje, které by měl brát v potaz každý marketingový manažer. A nezáleží na tom, zda se jedná o malou společnost, kterou vlastní dva přátelé, či nadnárodní korporaci – marketingová strategie je totiž vždy klíčová a její nastavení může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu firmy. Zvolit marketingový mix 4P a jeho jednotlivé složky tak, aby byly v ideálním poměru, není však vůbec snadné.

Marketingový mix 4P přivedl do teorie marketingu James Culliton na konci 40. let 20. století. S tímto modelem pracovali také Richard Clewett, Jerry McCarthy nebo Neil H. Borden a Philip Kotler, který marketingový mix 4P zpopularizoval.

Co tedy konkrétně označuje marketingový mix 4P?

  • Product = výrobek
  • Price = cena
  • Placement = distribuce
  • Promotion = propagace

1. Product

Tento pojem označuje výrobek, který firma uvádí na trh. Do kategorie produktu ovšem nespadá pouze samotný výrobek, ale také jeho design, obal, poskytovaná záruka, servis a další služby, které poskytují zákazníkům určité benefity. Celkově se dá říci, že tento pojem označuje všechny faktory, které rozhodují o tom, jak spotřebitel bude hodnotit naplnění svých očekávání ohledně nabízeného produktu.

2. Price

Tato složka zahrnuje cenovou politiku produktu. Cena produktu určuje spolu s jeho vlastnostmi pozici mezi ostatními produkty na trhu – zda jde o levný, běžný či luxusní produkt. Cenou se nemyslí pouze finanční hodnota, za níž se produkt prodává, ale i například slevy, termíny placení, splátky nebo náklady na servis.

3. Placement

Tento pojem v překladu doslovně znamená místo, ale významově se vztahuje k distribuci produktu. Nejedná se pouze o fyzické místo prodeje (např. konkrétní obchod), ale tato složka 4P zahrnuje všechny způsoby, jak si může zákazník produkt zakoupit. Do této kategorie spadá například možnost dopravy a přepravy zboží nebo dostupnost produktu.

4. Promotion

I když je propagace uvedena jako poslední složka marketingového mixu 4P, rozhodně je velmi významná. Propagací se rozumí komerční komunikace prodávajícího směrem ke kupujícímu a zahrnuje v sobě všechny způsoby, jak se kupující dozví o produktu. Řadí se sem například public relations nebo reklama a další způsoby marketingové komunikace.

Chcete, aby se o vašem produktu lidé dozvěděli? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme! V key advantage s.r.o. jsme specialisté na marketing i PR a vhodně zvolenými strategiemi váš produkt opravdu zviditelníme.

Nutno ale podotknout, že v současnosti je již marketingový mix 4P překonaný. Na tento marketingový mix navázal marketingový mix 5P a později marketingový mix 4C, podle něhož se marketingová strategie má orientovat z pohledu kupujícího a ne prodávajícího jako u modelu 4P.

Hledáte konkrétní pojem?