MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový plán

Marketingový plán

Marketingový plán je dokument, který je součástí marketingové strategie a obsahuje strukturovaný a systematický přehled o marketingových cílech a akcích které organizace plánuje provést v určitém časovém období.

Marketingový plán je klíčovým nástrojem v rámci celkového plánování podnikání a pomáhá organizaci dosáhnout svých cílů na trhu.

Typicky obsahuje například tyto části:

  • Úvod který poskytuje přehled plánu a jeho cílů. Cíle by měli být měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (podle definice SMART)
  • Marketingový mix – Popis konkrétních aktivit a nástrojů která bude firma využívat k dosažení svých cílů.
  • Akční plán – Popis konkrétních kroků a milníků k dosažení cílů. Zahrnuje časový harmonogram, zodpovědné osoby, rozpočet a metriky sledovaní jednotlivých kroků a milníků.

Hledáte konkrétní pojem?