MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Masstige

Masstige je marketingový pojem, který vznikl spojením dvou anglických slov, mass, tedy masa či masový, a prestige, čili prestiž či prémiový. Jako masstige výrobky jsou označovány produkty, které jsou vnímané jako prémiové, ale zároveň jsou určené pro široké masy lidí. Jinými slovy jsou masstige výrobky prestižní, ale zároveň cenově dostupné, aby si je mohlo dovolit co nejvíce zákazníků.

Masstige a jeho podmínky

Aby mohl být produkt označen jako masstige, musí splňovat dvě podmínky. Jednak musí budit zdání exkluzivity a luxusu, být vnímán jako prestižní, zároveň ale musí být poměrně levný. Nachází se tedy někde mezi běžnými a prémiovými produkty. Masstige výrobky pochází často od luxusních značek, avšak nejsou určeny pouze typickým zákazníkům kupujícím tyto značky.

Hledáte konkrétní pojem?