MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Mediální inflace

Míra mediální inflace udává změnu cenové hladiny jednotlivých médií. Jde tedy o údaj, který popisuje nárůst cen za média během jednoho roku. Mediální inflace vypovídá o poptávce po reklamě – čím větší zájem o reklamu v jednotlivých médiích je, tím je cena vyšší a stoupá i mediální inflace, která se zpravidla vyjadřuje v procentech.

Jak se počítá mediální inflace?

Vzhledem k tomu, že dochází k neustálým změnám cen médií, je možné spočítat mediální inflaci za daný rok až po jeho skončení. Mediální inflaci odhadují samotné mediální agentury, a to jednak za celý mediální trh a jednak za jednotlivá média, ať už jde o televizi, rozhlas či kino.

Mediální inflace se počítá pro jednotlivá média různými způsoby, např. v TV vyjadřuje nárůst ceny za oslovení 1 procenta diváků cílové skupiny starších 15 let.

Hledáte konkrétní pojem?