MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Message

Message je anglický výraz pro zprávu. V marketingu se jako message označuje zpráva, sdělení či poselství, které reklama obsahuje a které má být sděleno cílové skupině.

Jinými slovy lze říci, že smyslem reklamy je doručit message, tedy reklamní sdělení, cílové skupině a na základě tohoto ji přimět k reakci a chování, například ke koupi produktu a podobně.

Funkce message

Message je nezbytnou součástí reklamy. Jejím úkolem je přinést informaci zákazníkovizdůraznit výhody, které mu plynou z používání daného produktu či služby, ukázat mu, jak se vyřeší jeho problém a podobně. Message většinou obsahuje také výzvu k reakci.

Hledáte konkrétní pojem?