MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

NetMonitor

NetMonitor je jedním z výzkumných projektů Sdružení pro internetový rozvoj, jehož cílem je poskytnout relevantní informace o návštěvnosti a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Realizátorem projektu jsou společnosti Gemius a Nielsen – Admosphere.

NetMonitor se skládá ze svou výzkumů

V rámci výzkumu NetMonitor se spojují dva dílčí výzkumné projekty, jeden se zaměřuje na měření návštěvnosti a druhý na sociodemografický profil návštěvníků. Pro měření návštěvnosti je v projektu NetMonitor využíván měřicí systém gemiusTraffic, který dokáže zjišťovat např. i technické parametry počítačů.

Výzkum sociodemografického profilu je pak realizován pomocí několika panelů. Důležitý je Pop-Up panel, v rámci kterého respondenti vyplňují dotazníky. Od roku 2005 se však měření uskutečňuje také pomocí pluginů v internetových prohlížečích. NetMonitor má tedy za cíl poskytnout data o návštěvnících, které poslouží zadavatelům reklamy.

Hledáte konkrétní pojem?