MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Online Marketing

Online Marketing

Online marketing, také známý jako internetový marketing, je forma marketingové komunikace a propagace, která využívá internetu a digitálních medií k dosažení marketingových cílů. Zahrnuje širokou škálu aktivit, jako je SEO (Search Engine Optimization), PPC (Pay-per-Click) reklama, sociální média, e-mail marketing, obsahový marketing a další. Účelem těchto aktivit je oslovit a interagovat s miliardami potenciálních zákazniků na celém internetu.

Typickým pro online marketing je využívaní rozličných služeb a platforem které umožňují dané aktivity obsluhovat (Analytické nástroje, Mailové klienty, Správa sociálních sítí, Grafické nástroje a další). Tyto služby zároveň spolu umějí častokrát dobře komunikovat skrz různé propojení a protokoly (například API) a tím vytvářet robustní a koherentní řešení online marketingu.

Mezi hlavní výhody online marketingu patří: –

  • Velký dosah – v dnešní době je na internetu aktivních více jak 5.3 miliard uživatelů (K roku 2023). Je také možné předpokládat že s přicházející digitalizací celého světa se toto číslo se bude do budoucna zvedat.
  • Měritelnost/Analýza – oproti některým formám offline marketingu je při online marketingu možné sledovat téměř libovolnou metriku a následně výsledky analyzovať. Mezi nejznámější analytický nástroj patří například Google Analytics.
  • Efektívní náklady – Právě s použitím analytických nástrojů je možné optimalizovat vynaložené náklady, aby efektivně plnili vytyčené cíle.
  • Flexibilita – Online marketingové aktivity jsou zároveň velice flexibilní a dají se měnit a přizpůsobovat velmi rychle a efektivně.

Hledáte konkrétní pojem?