MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

OTH – Opportunity to Hear

OTH neboli Opportunity to Hear je pojem z oblasti vyhodnocování reklamních kampaní. Jedná se o hodnotu, která udává průměrný počet poslechů reklamního spotu, a sice členem cílové skupiny v průběhu určitého sledovaného období, popřípadě během celé reklamní kampaně.

Opportunity to Hear v praxi

Pro lepší představu uvedeme příklad. Pokud je hodnota OTH 10 poslechů za týden, znamená to, že příslušníci dané cílové skupiny, na kterou reklamní kampaň mířila, jí byli zasaženi průměrně desetkrát během pozorovaného týdne. Někdo samozřejmě mohl být zasažen pětkrát, někdo patnáctkrát. OTH udává průměr.

Hledáte konkrétní pojem?