MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Podlinková komunikace (BTL)

Výraz microsite se používá pro označení malé webové stránky, která je zpravidla věnovaná jen jednomu produktu. Jde o prostředek marketingu.

Microsite slouží čast

Hledáte konkrétní pojem?