MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

PPC – Pay per Click

Zkratka PPC označuje anglický termín Pay per Click, který v češtině znamená „platba za klik“. PPC je jedním z nejužívanějších způsobů placení za reklamu v internetovém prostředí. Na rozdíl od CPA nebo CPT zadavatel reklamy neplatí za imprese (zobrazení) či konverze (akce), ale pouze za kliky. V marketingových teoriích se pro model PPC užívá také označení CPC, což je zkratka pro Cost per Click.

PPC neboli Pay per Click tedy funguje na principu, že zadavatel reklamy platí za reklamu pouze v případě, až na ni internetový uživatel klikne. V současnosti jsou ve velké míře užívány PPC kampaně, které souvisí použitím klíčových slov a SEO optimalizací. PPC je také jednou ze složek SEM (Search Engine Marketing) a také jednou z metod affiliate marketingu.

PPC reklama je v současnosti velmi oblíbeným a užíváným marketingovým nástrojem. PPC kampaně se tvoří díky speciálním PPC systémům. Tím celosvětově nejznámějším je Google AdWords, v českém prostředí se také hojně užívá Sklik na portálu Seznam nebo systém Etarget.

Jak na PPC reklamu?

PPC reklama a optimalizace klíčových slov se možná na první pohled jeví jako jednoduchá záležitost, kterou zvládne každý, ale opak je pravdou. Prorazit na internetu je čím dál těžší, a proto se vyplatí při plánování PPC kampaně oslovit profesionály.

Neváhejte a obraťte se na nás – ve společnosti key advantage s.r.o. máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou PPC kampaní, které jsou opravdu účinné. S námi bude mít vaše PPC reklama úspěch!

Další způsoby placení za reklamu:

Hledáte konkrétní pojem?